Miasto Babel: Kolektyw WET | Letnia szkoła filmowa w „Wieży Babel” w Łodzi

W sercu miasta wyrasta „Wieża Babel”, czyli akademik Uniwersytetu Łódzkiego dla zagranicznych studentów. Członkinie i członkowie kooperatywy produkcyjno-dystrybucyjnej WET działającej w Rotterdamie zaproszą młodych mieszkańców wieżowca do udziału w letniej szkole filmowej. Tygodniowa praca zaowocuje wspólnie przygotowanym filmem, inspirowanym pojęciem współistnienia oraz samym budynkiem „Wieży Babel”. W wypracowaniu spójnej artystycznej strategii pomogą projekcje i dyskusje poświęcone istotnym zjawiskom kina dokumentalnego i fabularnego, w tym materiałom z łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Gotowy film zostanie zaprezentowany publiczności w Kinie Szkolnym łódzkiej Szkoły Filmowej.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

 

English version

City of Babel: Collective WET | Summer film school at the Tower of Babel in Łódź

In the heart of the city, there is the "Tower of Babel", a foreign student residence of the University of Lodz. Members of the WET production and distribution cooperative in Rotterdam will invite young film makers and film fans to participate in a summer film school. Weekly work will result in a jointly prepared film, inspired by the concept of coexistence and the building of the "Tower of Babel" itself. Projections and discussions on important phenomena of documentary and feature films, including materials from the Educational Film Studio in Łódź, will help in developing a coherent artistic strategy. The finished film will be presented to the audience at the School Cinema of the Łódź Film School.

The project is part of a series of artistic events called the City of Babel carried out by young artists, curators and independent gallery artists from Poland and Europe. The program prepared by Katarzyna Stańczak and Joanna Szumacher consists of ephemeral presentations of contemporary art in small non-institutional galleries and in non-obvious spaces in Łódź, entering into dialogue with the place and local communities.

 

13.09, g. 16:30 | Letnia szkoła filmowa w „Wieży Babel” w Łodzi | Anna Maria Łuczak, Erika Roux, Marta Hryniuk, Nick Thomas, Sophie Bates
Kino Szkolne, Szkoła Filmowa w Łodzi, ul. Targowa 61/63

Patronat medialny:

szumlogo