Miasto Babel: Mat Do

Pochodzący z Anglii twórca wizualny w swojej multidyscyplinarnej praktyce artystycznej zajmuje się badaniem społeczno-politycznych mechanizmów rządzących współczesnym kapitalizmem, m.in. obowiązującymi w społeczeństwach zachodu schematami produkcji i konsumpcji oraz ich wpływem na indywidualne i zbiorowe rozumienie pojęcia pracy, klasy i statusu. Przy pomocy rzeźby, wideo, performance'u i instalacji analizuje, przetwarza i wykorzystuje elementy nowoczesnego języka kultury wizualnej. W Łodzi dokona artystycznego przejęcia nośników reklamowych, prezentując swoją pracę na billboardach ponad ulicami miasta.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

1-14.09, ul. Narutowicza 25, al. Mickiewicza 15 i ul. Łagiewnickiej 13/21/Zawiszy

13.09, g. 18.00, potkanie z artystą ul. Narutowicza 25

 

Patronat medialny:

szumlogo