Kulturowy assamblage, warsztaty plastyczne

Nawet pozornie nieprzydatne materiały i śmieci mogą stać się tworzywem sztuki i posłużyć do opowiedzenia ważnej historii o wielokulturowości. Przekonają się o tym dzieci biorące udział w warsztacie tworzenia teatru lalek upcyclingowych pt. Kulturowy assamblage prowadzonym 14 września przez Przędzalnię Sztuki podczas Festiwalu Łódź Czterech Kultur.

Assamblage to technika artystyczna polegająca na tworzeniu nowych obiektów, ale i nowych sensów, poprzez łączenie gotowych, znalezionych przedmiotów i surowców. Podczas przygotowanych przez Ewę Żochowską i Natalię Kalisz-Patelak zajęć materiały powszechnie uważane za śmieci oraz elementy znalezione w naturze zyskają drugie życie i posłużą do wykonania lalek teatralnych. Działając w grupach, dzieci w wieku 7-12 lat zaprojektują i wykonają cztery dużoformatowe lalki w symboliczny sposób obrazujące współistnienie różnych kultur tworzących współczesne oblicze naszego miasta. Motywy graficzne i kolory charakterystyczne dla kultur państw azjatyckich twórczo i swobodnie przeplatać się będą z wschodnioeuropejskimi. Na finał spotkania lalki ożyją w rękach małych animatorów i odegrają spektakl tolerancji na podstawie opracowanego w czasie zajęć krótkiego scenariusza.

Tworzona przez Żochowską i Kalisz-Patelak Przędzalnia Sztuki jest dobrze znana mieszkańcom i gościom Księżego Młyna, gdzie dwie artystki sztuk wizualnych mają swoje pracownie. To właśnie tu na co dzień realizują swoją misję prowadzenia edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej poprzez organizację cykli warsztatów, wydarzeń, plenerów czy ingerencje w przestrzeń miejską. Ale Przędzalnię można spotkać też w innych zakątkach miasta i kraju. Od 2013 roku współpracuje z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi czy korporacjami, przygotowując ofertę edukacyjną dla dzieci, dorosłych i seniorów.

14.09, g. 13.00 | Kulturowy assamblage, warsztaty plastyczne z Przędzalnią Sztuki, wydarzenie niebiletowane, rezerwacje | Przędzalnia Sztuki, ul. Przędzalniana 53/6