Miasto Babel: Galeria Sandra | Empatia

Empatia i przeciwdziałanie dyskryminacji to kluczowe wartości, wokół których skoncentrują się zaangażowane społecznie działania artystyczne, realizowane przez twórczynie związane z poznańską Galerią Sandra. Nomadyczna Galeria jest oddolną inicjatywą, zainicjowaną przez artystkę Dominikę Olszowy, opartą na współpracy, wsparciu i wymianie niezależnej dziewczyńskiej energii. Podczas Festiwalu artystki i kuratorki Sandry zorganizują piknik w Parku Źródliska, który przeistoczy się w alternatywną przestrzeń wspólnoty. Miejsce, w którym można otwarcie dzielić się doświadczeniami, wyrażać troski i zachwyty, słuchać się i budować zaufanie. W czasie gdy wszelka nienormatywność, odbiegająca od ciasnych ram abstrakcyjnego pojęcia polskości, spotyka się z narastającą falą nienawiści i agresji, chcemy cieszyć się naszą różnorodnością oraz dawać odpór próbom zastraszania i tłamszenia tożsamości każdej i każdego z nas.

Zbierzemy się wokół rzeźby Katarzyny Wojtczak, nawiązującej do mistycznych i architektonicznych funkcji totemów. Praca wykonana ze znalezionych materiałów poświęcona jest idei radykalnej empatii jako utopijnej i magicznej siły w walce o lepsze jutro. Przestrzeń dopełnią flagi i transparenty wykonane przez Marynę Sakowską. Tkaniny, łączące abstrakcyjne formy i tekst, będą próbą intersekcjonalnego ujęcia różnorodności. Zwracając uwagę m.in. na biologiczne, kulturowe, genderowe i klasowe różnice, staną się nośnikami antydyskryminacyjnych wartości. Martyna Hadyńska, pośród zieleni parku, przeprowadzi warsztaty ruchowe “Ciałomyślenie: polityka sensualna”, dla których punktem wyjścia są poszukiwania rzeczywistości opartej nie na różnicy lub odmienności, lecz na idei podobieństwa i współuczestnictwa - w kontrze do narastających nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Z kolei Cristina Ferreira przygotuje działanie performatywne, będące owocem jej spotkań i rozmów z grupami obcokrajowców mieszkających w Łodzi. Przeprowadzane wywiady będą skupiać się na kwestiach imigracji, adaptacji i równości, ale także pewnych aspektach życia codziennego z perspektywy “innego”. Podczas pikniku przedstawiona zostanie także przestrzenno-performatywna adaptacja opowiadania “Swojczyzna - Obczyzna” Anny Adamowicz.

Wydarzenie będzie też okazją do wspólnego piknikowania. Na miejscu będzie można skosztować potraw kuchni roślinnej. Przynoście koce, przekąski, gry i napoje.

kuratorki: Magdalena Adameczek, Tomek Pawłowski, Ola Polerowicz

14.09, g. 12:00-18:00 | Empatia | Artystki: Anna Adamowicz, Cristina Ferreira, Martyna Hadyńska, Paulina Piórkowska, Maryna Sakowska, Julia Taszycka, Katarzyna Wojtczak | Park Źródliska 

Patronat medialny:

szumlogo