Ambona Ludu

Ambona Ludu

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk. AMBONA LUDU, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata Paszportu Polityki oraz Nagrody Literackiej Nike, stanowi próbę wypełnienia tej luki. W ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur spektakl zostanie zaprezentowany w Teatrze im. Stefana Jaracza.

W AMBONIE LUDU wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, jest pretekstem do nakreślenia obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku.

Niedostatek humoru oraz nadwyżka opacznie pojmowanego honoru dają w efekcie patriotyczny horror: szczery uśmiech na twarzy zaczyna być pospólnie odczytywany jako cyniczny uśmieszek. Ciemny człowiek czuje, że powinien się umartwiać dla ojczyzny. Ulicami przechadzać się należy powściągliwie, uśmiech bowiem, a nade wszystko: głośny śmiech, jest policzkiem dla narodu, który powagi i wagi swej usiłuje dowieść od wieków – tłumaczy w opisie spektaklu swoje intencje autor tekstu, Wojciech Kuczok. – A co, jeśli w miejsce Boga pojawi się Człowiek, Honor ustąpi Humorowi, Ojczyzna zaś Matczyzną się stanie? – pyta.

Realizatorom z Teatru Nowego w Poznaniu pod reżyserskim kierownictwem Piotra Kruszczyńskiego zależy też na podkreśleniu potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań. Widać to już w samym katalogu postaci, które pojawiają się na scenie. Mamy tu uchodzących za inteligentów: Aktorzycę i Aktoreczka, Urzędnika, Terapeutkę, Dziennikarkę, Reżysera i Panią Profesor ale też Kibola, Gniazdowego, Trenera i Piłkarza. Występują między innymi: Maria Rybarczyk, Filip Frątczak, Waldemar Szczepaniak, Aleksander Machalica, Mariusz Zaniewski, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Karolina Głąb i Andrzej Niemyt.

Spektakl zaprezentowany zostanie w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur  na deskach Teatru im. Stefana Jaracza 12 września o g. 20.00 bilety w cenach 25-35 złotych kupić można w kasie teatru lub online.

REALIZACJA:
Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc
Asystent reżysera: Krzysztof Weber
Asystenci scenografa: Sandra Stanisławczyk, Krystian Szymczak
(Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
Występują: Martyna Zaremba-Maćkowska, Marta Herman, Małgorzata Łodej-Stachowiak, Maria Rybarczyk, Filip Frątczak, Zbigniew Grochal, Marcin Kalisz (gościnnie), Mateusz Ławrynowicz, Aleksander Machalica, Andrzej Niemyt, Waldemar Szczepaniak, Mariusz Zaniewski oraz Ksawery Miecznik (Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego).

12.09, g. 20.00 | Ambona Ludu, spektakl Teatru Nowego w Poznaniu​ | Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,  ul. Jaracza 27 kup bilet >>>