Miasto Babel: Elektrozavod Gallery | Playground

Moskiewska Elektrozavod Gallery przybywa do Łodzi z długoterminowym projektem Wyprawa realizowanym dotychczas przez grupę artystów i kuratorów w podróży po różnych regionach Rosji. Twórcy posługują się unikalną metodą artystycznej improwizacji, czerpiąc z zasobów indywidualnych doświadczeń i wewnętrznej dynamiki grupy. Odpowiadają na naturalny, społeczny i kulturowy kontekst miejsca, z którym wchodzą w interakcję. Artyści wykorzystują w pracy znalezione przedmioty i lokalne materiały, które przetwarzają w obiekty, dźwięki, rysunki i przedstawienia, zostawiając za sobą ślady artystycznej obecności znikające z upływem czasu.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

13.09, g. 19:00 | Playground | Ivan Egelskii, Tatiana Mironova, Nikolay Onischenko, Sergei Prokofiev, Ilya Romanov, Dmitry Filippov | Skwer obok Uniwersytetu Medycznego, al. Tadeusza Kościuszki 6

Patronat medialny:

szumlogo