Regulamin konkursu na Facebooku

REGULAMIN 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZAOWANEGO NA FANPAGE FESTIWALU ŁÓDŹ CZTERECH KULTUR
PRZEZ CENTRUM DIALOGU IM. MARKA EDELMANA 

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana (dalej jako: Organizator), organizator Festiwalu Łódź Czterech Kultur, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź. 
2. Konkurs prowadzony jest na stronie Łódź Czterech Kultur w platformie społecznościowej Facebook. Strona prowadzona jest przez Organizatora.
3. Konkurs realizowany jest na terenie Polski.
4. Celem konkursu jest promowanie festiwalu.
5. Nagrody funduje Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
6. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu.
7. Uczestnikami konkursu mogą być osoby lubiące stronę Łódź Czterech Kultur na portalu Facebook 
8. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników Organizatora.
9. Konkurs polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora na portalu Facebook.
10. Osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi dostaną wiadomość prywatną na Facebooku od Organizatora.
11. Nagrody można odebrać w siedzibie Organizatora.
12. Nagrody stanowią gadżety Festiwalu.
13. Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
14. Każdy Uczestnik konkursu może otrzymać jedną nagrodę.
15. Nieodebranie nagrody do 16 września 2018 jest równoznaczne z jej utratą, chyba, że Organizator postanowi inaczej i poinformuje zainteresowane osoby o możliwości odebrania nagrody.
16. Konkurs trwa do 16 września 2018 roku.