Interwencja artystyczna Know Hope

Never Holding Anything Against Anything Tel Aviv Israel 2010

Addam Yekutieli znany jako Know Hope wierzy, że każdy z nas tworzy osobiste ślady i formuje emocjonalne więzi w przestrzeni, którą zamieszkuje. Artysta tłumaczy je na język sztuki, poprzez stworzoną przez siebie wizualną ikonografię i pokazuje, że zarówno procesy polityczne, jak i te zachodzące w jednostce, mają charakter emocjonalny, a w związku z tym mogą być rozumiane także intuicyjnie, a nie tylko intelektualnie. Know Hope tworzy instalacje site-specyfic, murale, a jego dzieła są kombinacją różnych materiałów i technik: malarstwa, rzeźby, fotografii, kolażu, multimediów, tekstów. Artysta działa zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzu obiektów, wskazując, że podział na to, co publiczne i prywatne, co emocjonalne i polityczne nie istnieje, pozwalając widzom spojrzeć na siebie w szerszym kontekście. Artysta brał udział w międzynarodowych projektach artystycznych i wystawiał w Nowym Jorku, Paryżu, Kolonii i Tel Awiwie.

Akcja na Starym Rynku odnosić się będzie bezpośrednio do historii miejsca, ale w przekazie będzie, jak zwykle u tego artysty – uniwersalna. Sięgając po okruchy przeszłości do pamięci Łodzi i jej mieszkańców artysta zinterpretuje je na nowo. Zderzy dawne zdarzenia ze współczesnym życiem miasta i ludzkimi nadziejami. Zebrane w rozmowach z łodzianami anegdoty i opowieści przełożone na swoistą poezję pozwolą te zreinterpretowane osobiste momenty przekształcić w szerszą, uniwersalną komunikację.