Edukacja w Centrum Dialogu

Muzykowanie, architektoniczne łamigłówki i dyskusje o wielokulturowości.

Nigdy nie jest za wcześnie na twórcze wyrażanie siebie. Przekonały się o tym najmłodsze dzieci wraz z opiekunami podczas warsztatów Spotkania z Panią Muzyką prowadzonych przez Ewę Kozioł w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Podczas zajęć umuzykalniających inspiracją do eksperymentów z instrumentami i rekwizytami stały się melodie zaczerpnięte z kultur różnych grup etnicznych zamieszkujących Łódź dawniej i dziś. Nie brakło także nawiązań do polskich i żydowskich zabaw podwórkowych.

Fot. HAWA

Podczas cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży pt. Świątynie Czterech Kultur główną rolę odegrała wyjątkowa pomoc naukowa – architektoniczna układanka przybliżająca kultury i religie dawnej Łodzi, przygotowana przez Archizo. Uczniowie szkół podstawowych oraz średnich poznawali historię i szczegóły architektoniczne słynnych łódzkich budowli sakralnych czterech wyznań: nieistniejącej już synagogi Altshtot, kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Mateusza, cerkwi św. Aleksandra Newskiego i kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Fot. HAWA

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana było także miejscem dyskusji panelowej pod hasłem Łódź nie tylko czterech kultur prowadzonej przez dyrektor Joannę Podolską. Przedstawiciele mniejszości narodowych mieszkających na stałe w naszym mieście porozmawiali o współczesnym współistnieniu wielu kultur.

Fot. Mikołaj Zacharow