Miasto Babel, sobota, 7 września

Pierwsze, bałuckie spotkania z Miastem Babel.

Wędrówka przez miasto tropem sztuki sprzyja poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania i odnajdywaniu nowych sensów. Projekt Miasto Babel zaprasza do spotkania z twórczością artystów z Polski i Europy, prezentowaną w niezależnych galeriach oraz zaskakujących przestrzeniach miasta. 

„Zobacz i wygraj”, akcja artystyczna Roberta Mainki z udziałem Jany Shostak | Galeria Czynna | | Rynek Bałucki Dolny

Galeria Czynna od kilku lat zaskakuje łodzian, realizując jednodniowe projekty artystyczne. Tym razem zawitała na Bałucki Rynek, gdzie artysta – Robert Mainka – namalował obraz inspirowany targowiskiem. Podczas finału odbyła się loteria prowadzona przez Janę Shostak. (Fot. HAWA)„Seven Columns", otwarcie instalacji artystycznej | InChina | Ulica przed Piekarnią Gruzińską, ul. Ceglana 19
Gruzińskie słowo Deda-Bodzi, w dosłownym tłumaczeniu oznaczające kolumnę-matkę, opisuje tradycyjny dla tego kraju element architektoniczny, znajdujący się w centrum budowli, wyrażający jedność, siłę i duchowość miejsca. Ta forma zainspirowała działanie kolektywu artystycznego InChina z Tbilisi. (Fot. HAWA)

„What will save us", akcja artystyczna | Karolina Balcer, Janusz Czyżewicz, Miłosz Flis | Manufaktura, Rynek Włókniarek Łódzkich

Osią filmu jest proces betryzacji, opisany w powieści „Powrót z gwiazd” Stanisława Lema. Przedstawiamy świat po części abstrakcyjny, sztucznie wykreowany. Poddana betryzacji ludzkość wyzbywa się instynktu agresji, zdolności do walki, podejmowania ryzyka. Tym samym zyskuje trwały pokój i uwalnia się od zagrożeń. Posługujemy się science-fiction, żeby udowodnić, że problemów ludzkości nie da się naprawić jak za dotknięciem magicznej różdżki. W powieści Lema, ludzie próbują stworzyć dla siebie bańkę, której główną ideą jest zapewnienie wszechobecnego błogostanu, bezpieczeństwa. Udaje im się to osiągnąć kosztem emocjonalnej „kastracji”. Czy jedynym ratunkiem ludzkości jest wyzbycie się człowieczeństwa? (Fot. Mikołaj Zacharow)