Bańki spekulacyjne

Spekulacje towarzyszą nam od zawsze od samego początku. Właściwie sam początek jest spekulacją. Coraz intensywniej spekuluje się na temat końca. Zwłaszcza końca klimatu. W międzyczasie spekulowano na temat zjawisk natury, istot boskich, kształtu ziemi. Ostatnio intensywnie spekuluje się firmami, walutami, gospodarkami a nawet całymi państwami. Każdy z nas funkcjonuje w bańce własnych spekulacji. Zmiany zachodzące przez zderzanie się takich baniek dotykają każdego z nas. Zmienia się rynek pracy, ludzie podążają za przemieszczającymi się fabrykami i miejscami pracy. Tracimy poczucie stabilności. Postępowy ruch na przód zastąpiony zastał miotaniem się w miejscu. Niestabilności funkcjonowania w bańkach będzie można doświadczyć w Parku Staromiejskim w Łodzi.

6.09-14.09 | Bańki spekuacyjne, instalacja artystyczna Julity Wójcik, wstęp wolny  | Park Staromiejski | otwarcie 6.09, g. 14.00