Miasto Babel: Galeria Śmierć Frajerom | Polskie rośliny tropikalne

Twórcy skupieni wokół coraz popularniejszej w offowym obiegu warszawskiej Galerii Śmierć Frajerom swobodnie mieszają gatunki, konwencje i style, nieustannie balansując na granicy szarży, czerpiąc obficie z języka popkultury, mediów i internetu. W Łodzi trzech artystów – Jakub Gliński, Dominik Jałowiński i Nikodem Baiser – stworzy trzy wielkoformatowe obrazy podczas performatywnej akcji publicznego malowania na żywo. Powstały w efekcie tymczasowy mural stanowić będzie zapis twórczego współdziałania, a w warstwie znaczeniowej nawiąże do współobecności różnych kultur w danym miejscu i czasie.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

8.09, g. 15:00-19:00 | Polskie rośliny tropikalne | Jakub Gliński, Dominik Jałowiński, Nikodem Baiser | Plac przed Barem Bambus, ul. Pomorska 26

Patronat medialny:

szumlogo