Panele dyskusyjne

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Łódź Czterech Kultur jest bunt. Rozumiany jako negacja status quo, ale też jako pożywka zbiorowej pamięci. Organizatorzy festiwalu zachęcają do rozmowy na ten temat w czasie dwóch paneli dyskusyjnych. Pierwszy poświęcony będzie łódzkim włókniarkom, drugi łódzkiej kontrkulturze.

Spotkanie Włókniarki łódzkie, odbędzie się  12 września o g. 18:00, w Muzeum Fabryki w Manufakturze. Wezmą w nim udział Iwona Chmielewska, autorka picturebooka o historii rodzinnej z Wielką Historią w tle oraz Marta Madejska, kulturoznawczyni przygotowująca książkę o łódzkich włókniarkach. Rozmowa z nimi ma być punktem wyjścia do namysłu nad kobiecą historią Łodzi, zapomnianą, a może nawet wypartą. Łódzkie włókniarki są przecież archetypem buntu polskich kobiet. Strajkowały w 1971 roku, gdy przyjeżdżał do nich sam premier Piotr Jaroszewicz, a potem w sierpniu 1980 roku. Panelowa dyskusja ma przypomnieć ogólną historię robotnic przemysłu łódzkiego.

Dzień później, 13 września o g. 18:00, w Hotelu Grand w Sali Złotej, odbędzie się panel dyskusyjny Kontrkultura łódzka. Co stanowiło o tożsamości tego zjawiska, obejmującego różne  dziedziny kultury? Do dyskusji na ten temat zachęcać będą Jerzy Jarniewicz (poeta, tłumacz i krytyk literacki, anglista, wykładowca akademicki), Tomasz Maślanka (filozof i socjolog kultury, zajmujący się współczesnymi teoriami kultury, teorią społeczną, intelektualną historią Europy oraz historią i teorią kontrkultury) oraz – Piotr Stelmach (dziennikarz i publicysta muzyczny).

Oba spotkania poprowadzi Dariusz Bugalski – poeta, prozaik, dziennikarz radiowej Trójki, wykładowca akademicki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Literackiego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Autor tomów poezji i prozy poetyckiej, opowiadań i powieści.

Udział w panelach jest bezpłatny.

Partnerzy wydarzenia:

manufaktura     logo muzeum Fabryki 1     hotel grand