Lubię wiedzieć: Rajmund Rembieliński

Spotkanie w Muzeum Miasta Łodzi z cyklu „Lubię wiedzieć”, poświęcone postaci Rajmunda Rembielińskiego. 

„O zasługach Rajmunda Rembielińskiego dla Łodzi i nie tylko” – dwugłos historyków

Muzeum Miasta Łodzi, Sala Lustrzana
Bilety: normalny 3 zł, ulgowy 1 zł
10 września (niedziela), godz. 12:30

Udział wezmą: dr hab. Krzysztof Paweł Woźniak (historyk, etnograf, autor wielu artykułów i książek o Łodzi, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ) i dr Kamil Śmiechowski (historyk, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ). 

okadka rembielinski r k.p. woniakDyskusja z udzialem dwóch łódzkich historyków na temat działalności Rajmunda Rembielińskiego i jego zasług w procesie uprzemysłowienia Królestwa Polskiego na początku XIX wieku. Słuchacze poznają kulisy organizowania przez prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego i jego współpracowników podstaw przemysłu na terenie Łodzi i poza nią. Przedstawione zostaną nowe fakty z biografii „ojca” Łodzi przemysłowej i nieznane dotąd raporty Rembielińskiego (będące dzisiaj niezwykle cennym źródłem historycznym dla badaczy dziejów miasta) wysyłane m.in. do namiestnika Królestwa Polskiego Józefa Zajączka czy do Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych.

Po spotkaniu będzie możliwość nabycia w promocyjnej cenie książki autorstwa Krzysztofa P. Woźniaka „RajmundRembieliński. Wizjoner i menedżer Łodzi przemysłowej. Raporty z lat 1824-1830”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016: „Książka jest udanym połączeniem biografii Rajmunda Rembielińskiego ,,ojca” Łodzi przemysłowej, z raportami składanymi władzom Królestwa Polskiego. Obszernie omówione dokumenty, których oryginały spłonęły w 1944 r., ukazują ogrom starań Rembielińskiego o uprzemysłowienie podległego mu województwa. Odsłaniają kulisy wyboru Łodzi na centrum przemysłu bawełnianego. Pozwalają zerwać z mitem monokultury włókienniczej w początkach okręgu łódzkiego. Autor raportów przedstawiony został jako skuteczny menedżer, potrafiący umiejętnie wykorzystać do realizacji swoich zamierzeń nie zawsze sprzyjające mu okoliczności. Tom wzbogacają liczne, po raz pierwszy reprodukowane, ilustracje. Książka adresowana jest zarówno do specjalistów, jak i do szerokiego grona miłośników historii Łodzi oraz okolicznych miast.”