Ambona Ludu

Brawurowe studium współczesnej polskości.

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk. AMBONA LUDU, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata Paszportu Polityki oraz Nagrody Literackiej Nike, stanowi próbę wypełnienia tej luki. Publiczność zgromadzona w Teatrze im. Stefana Jaracza dała się ponieść brawurowej opowieści o współczesnych Polakach posługujących się systemem utrwalonych stereotypów oraz o zagrożeniach, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku.

Fot. Mikołaj Zacharow