Miasto Babel: Pracownia Portretu | 43

Próba zrekonstruowania historii rodzinnej oraz wpisania jej w dzieje miasta i dwóch narodów to punkt wyjścia dla wyjątkowo osobistej pracy Hagar Cygler. Zaproszona przez galerię Pracownia Portretu izraelska artystka wywodzi się z rodziny mieszkającej przed wojną w Łodzi. Przed dwoma laty odziedziczyła kamienicę przy jednej ze śródmiejskich ulic pod numerem 43, który stanowi zarazem tytuł projektu. Cygler przeprowadza biograficzne badanie budynku, usiłując wypełnić luki zarówno w pamięci indywidualnej, jak i zbiorowej. Pracuje z materiałami znalezionymi – od pamiątek rodzinnych, poprzez dawne miejskie dokumenty, aż po starocie z łódzkich pchlich targów. Efektem tych działań będzie wielkoskalowa instalacja artystyczna, na którą złożą się obiekty i rzeźby, z towarzyszącą jej książką uzupełniającą i rozwijającą temat.

Projekt stanowi część cyklu wydarzeń artystycznych o nazwie Miasto Babel realizowanego przez młodych twórców, kuratorów oraz niezależnych galerzystów z Polski i Europy. Na znajdujący się pod opieką Katarzyny Stańczak i Joanny Szumacher program składają się efemeryczne prezentacje sztuki współczesnej w małych pozainstytucjonalnych galeriach oraz nieoczywistych przestrzeniach w Łodzi, wchodzące w dialog z miejscem i lokalnymi społecznościami.

14.09, g. 18.00 | Miasto Babel: Pracownia Portretu,  43, wernisaż wystawy Hagar Cygler, wstęp wolny | Pracownia Portretu, ul. Przędzalniana 55

Wystawa otwarta do 4.10

Patronat medialny:

szumlogo