Otwarte świątynie: Łódź prawosławna

Spotkanie z cyklu Otwarte świątynie.

W cyklu Otwarte świątynie, w trakcie którego szukamy odpowiedzi na pytanie czy w religii jest miejsce na bunt, przez dwa festiwalowe weekendy odbywają się wykłady, wystawy, koncerty i projekcje. Na drugim spotkaniu w cerkwii pw. Aleksandra Newskiego - Łódź prawosławna wykład Prawosławie i bunt wygłosił Aechimandryta Atanazy, biskup prawosławny diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościła Prawosławnego. Dopełniniem spotkania był koncert Chóru Cerkiewnego Błogosław, duszo moja Pana w cerkwii przy ul. Piramowicza 12.

Fot. HaWa

Partner wydarzenia:

veolia