Chodź na spacer. Jest wtorek

W każdy wtorek lipca zapraszamy na festiwalowy, spacerowy PROLOG. 

Wybierzemy się na cztery spacery śladem 4 kultur, współtworzących Łódź. Przewodniczkami będą: Joanna Podolska i Justyna Tomaszewska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Wszystkie spacery rozpoczynają się o godzinie 17:00

04.07.2017
Łódź polska
Start: Stary Rynek (ul. Zgierska/róg Podrzecznej)

11.07.2017 
Łódź rosyjska
Start: brama wejściowa na cmentarz prawosławny
przy ul. Ogrodowej

18.07.2017 
Łódź żydowska
Start: brama na cmentarz żydowski przy ul. Zmiennej

25.07.2017
Łódź niemiecka
Start: cmentarz ewangelicki przy ul. Ogrodowej
(przy kaplicy Scheiblera)