Home

Miasto Babel, sobota, 14 września

Ostatnia odsłona artystycznego cyklu.

Empatia, Galeria Sandra | Park Źródliska

Park Źródliska przeistoczył się w alternatywną przestrzeń wspólnoty za sprawą pikniku artystycznego Galerii Sandra wypełnionego twórczymi działaniami skupionymi wokół idei przeciwdziałania dyskryminacji. Artystki stworzyły miejsce, w którym uczestnicy mogli otwarcie dzielić się doświadczeniami, wyrażać troski i zachwyty.

Fot. HAWA

43, Hagar Cygler | Pracownia Portretu, ul. Przędzalniana 55

Próba zrekonstruowania historii rodzinnej to punkt wyjścia pracy Hagar Cygler. Izraelska artystka wywodzi się z łódzkiej rodziny. Przed dwoma laty odziedziczyła kamienicę przy jednej ze śródmiejskich ulic pod numerem 43. Cygler przeprowadziła biograficzne badanie budynku, usiłując wypełnić luki zarówno w pamięci indywidualnej, jak i zbiorowej. Wystawa czynna jest do 4 października.

Fot. Mikołaj Zacharow