Home

Łódź czterech kultur

Tropem nieznanych łódzkich historii.

Okazją, by obejrzeć mniej znane zabytkowe budowle od wewnątrz jest przygotowany przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana cykl wykładów poświęconych różnym formom udziału czterech kultur w kształtowaniu łódzkiej tożsamości. 

Pierwszego dnia Festiwalu, 6 września, w Templum, czyli dawnej kaplicy ewangelicko-augsburskiej, o społeczności niemieckiej w XIX i XX wieku opowiadały dr hab. Monika Kucner oraz Teresa Cieślak.

Fot. Mikołaj Zacharow

W sobotę wędrowaliśmy tropami rosyjskiego dziedzictwa Łodzi. dr Violetta Wiernicka omówiła jego ślady w Cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, a później oprowadziła po prawosławnej części Cmentarza Doły.

Fot. Mikołaj Zacharow

Z kolei kamienica Pinkusa, przy Kościuszki 1, stała się 8 września miejscem wykładu dr Irminy Gadowskiej o żydowskich malarzach Łodzi.

Fot. Mikołaj Zacharow

Podczas ostatniej odsłony cyklu wykładów, 14 września, prof. Krzysztof Stefański przybliżył lokalne nawiązania do „stylu zakopiańskiego” w Kościele Dobrego Pasterza.

Fot. HAWA